Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Strömstad

Bohus BioTech AB
Org.nr: 556500-0709
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, tillverkning av biotekniska preparat och fastighetsförvaltning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.