Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Strängnäs

Oxcia AB
Org.nr: 556932-4717
Aktiebolaget ska bedriva forskning, utveckling och försäljning av produkter inom det medicinska området.
Pfizer Health AB
Org.nr: 556131-9608
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, att bedriva fabriksrörelse och handel, främst inom läkemedelsbranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Recipharm Strängnäs AB
Org.nr: 556666-8231
Bolaget skall bedriva miljömedveten utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, medicinska hjälpmedel och därmed förenlig verksamhet.
Sinoreagens AB
Org.nr: 556546-3477
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag utveckla-, marknadsföra och försälja reagensprodukter inom hematologiområdet samt även bedriva förenlig verksamhet.