Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Solna

Cadila Pharmaceuticals Sweden AB
Org.nr: 556923-0997
Bolaget skall bedriva verksamhet bestående i försäljning, distribution och tillverkning av läkemedel och andra medicinska produkter. Bolaget skall också bedriva forskning och utveckling inom läkemedelsområdet samt bedriv ...
CyberGene AB
Org.nr: 556504-5019
Bolaget skall bedriva tillverkning av syntetiskt DNA samt sekvensbestämning och övrig analysverksamhet av DNA. Användning av modern informationsteknologi för bearbetning och kommunikation av genererade data samt därmed f ...
Ellem Läkemedel AB
Org.nr: 556196-1789
Bolaget skall tillverka och försälja läkemedel, naturmedel, kemiska produkter samt att idka därmed förenlig verksamhet.
NovaSAID AB
Org.nr: 556669-2181
Bolaget skall bedriva forsknings-, utvecklings-, försäljnings- och licensieringsverksamhet inom läkemedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Umecrine Cognition AB
Org.nr: 556698-3655
Bolagets verksamhet är forskning, utveckling, produktion och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
Viscogel AB
Org.nr: 556762-0462
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, direkt eller indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av biomaterial med fokus på medicinska applikationer samt därmed förenlig verksamhet.