Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Nacka strand

2care4 AB
Org.nr: 556892-0614
Bolaget skall bedriva import, produktion, export och föräljning av läkemedel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inject Pharma Sweden AB
Org.nr: 559002-1464
Bolaget skall bedriva tillverkning av läkemedel, anordningar för administrering av läkemedel och forskning avseende läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.
Mabtech AB
Org.nr: 556276-8225
Bolaget skall framställa immunologiska och bioteknologiska produkter, verka som konsulter inom nämnda områden samt äga och förvalta lös och fast egendom inklusive aktier och andra värdepapper.