Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Mölndal

Metynex Pharmaceuticals AB
Org.nr: 559007-6096
Aktiebolaget ska bedriva farmaceutisk forskning och utveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
NidaCon International AB
Org.nr: 556548-2329
Bolaget skall utveckla, producera, marknadsföra och exportera medicinska produkter inklusive utrustning och "medical devices" ävensom idka därmed förenlig verksamhet.