Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Matfors

Cobra Biologics Matfors AB
Org.nr: 556512-1794
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling och tillverkning av läkemedelsprodukter till främst andra läkemedelsföretag, och därmed förenlig verksamhet.
Cobra Biopharma Matfors AB
Org.nr: 556661-7816
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling och tillverkning av läkemedelsprodukter till främst andra läkemedelsföretag och därmed förenlig verksamhet.
Pharmadone AB
Org.nr: 556496-5423
Föremålet för bolagets verksamhet är beredningslaboratorium och tillverkning av medicin och därmed förenlig verksamhet.
Unimedic AB
Org.nr: 556426-7721
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av läkemedel och kemiskt-tekniska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Unimedic Produktion AB
Org.nr: 556270-9740
Bolaget skall framställa och sälja produkter företrädesvis inom affärsområdena egenvård (kroppsvårds- och hygienprodukter) och 'kemisktekniska produkter (läkemedel) ävensom idka därmed förenlig verksamhet.