Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Malmö

Bioglan AB
Org.nr: 556757-2119
Bolaget skall bedriva utveckling, förädling, tillverkning och försäljning av läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Biora AB
Org.nr: 556289-8998
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra biologiska produkter, såsom produkter för återskapande av mjuk och hård vävnad, samt behandlingsutrustning och idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast ...
CMC Contrast AB
Org.nr: 556571-8797
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska och pharmaceutiska produkter ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Galenica AB
Org.nr: 556567-7449
Bolaget skall bedriva utveckling, formulering, tillverkning och kvalitetskontroll av läkemedel och läkemedelsnära produkter samt äga och förvalta aktier och fastigheter.
Novozymes Sweden AB
Org.nr: 556627-0830
Aktiebolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning inom, utveckla, tillverka och handla med biologiska lösningar, inklusive bioteknologiska processer och produkter samt alla andra förenliga verksamheter som kan k ...
QPharma AB
Org.nr: 556499-5081
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för mediciniska, diagnostiska, farmaceutiska och kemisk-tekniska produkter, att förvärva och upplåta licenser och agenturer inom området, att idka därmed förenl ...
Swede Unipharma AB
Org.nr: 556342-0032
Bolaget skall driva handel och tillverkning av läkemedel samt även bedriva därmed förenlig verksamhet.