Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Karlsborg

Odeum Pharma AB
Org.nr: 556602-3387
Bolaget skall bedriva marknadsföring, tillverkning av läkemedel och naturmedel till sjukvården och allmänheten, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed förenlig verksamhet.