Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Kalmar

Swecarb AB
Org.nr: 556609-8793
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av kosttillskottpreparat samt äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper och därmed förenlig verksamhet.