Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Huddinge

Novadex Pharmaceuticals AB
Org.nr: 556749-7200
Bolaget ska vara verksamt inom utveckling av mediciner.