Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Hörby

Atos Medical AB
Org.nr: 556268-7607
Bolaget ska utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja medicintekniska produkter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.