Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Göteborg

ADD Accelerated Drug Development AB
Org.nr: 556810-4755
Bolaget skall utveckla och implementera innovationer och teknologier som bidrar till en mer effektiv läkemedels- och terapiutveckling globalt och därmed förenlig verksamhet.
Carls-Bergh Pharma AB
Org.nr: 556057-6638
Bolaget skall inom farmakologi och egenvård bedriva industri- och handelsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Fujirebio Diagnostics AB
Org.nr: 556450-4966
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av diagnostiska tester för sjukvårds- och laboratoriebruk samt därmed förenlig verksamhet.
Slottsviken FastighetsAB (publ)
Org.nr: 556229-2820
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, värdepapper, kapital eller läkemedelspatent samt bedriva därmed förenlig verksamhet.