Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Danderyd

AKLA AB
Org.nr: 556027-6437
Bolaget ska driva tillverkning och försäljning av förbands- och sjukvårdsartiklar samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Evolan Medic AB
Org.nr: 556887-4258
Bolaget ska bedriva försäljning och produktion av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.
Nestor Medical AB
Org.nr: 556428-8503
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling och försäljning av läkemedel eller läkemedelsnära produkter samt därmed förenlig verksamhet.