Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Askim

Abigo Medical AB
Org.nr: 556336-7795
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av läkemedel och naturmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Calmar Medical AB
Org.nr: 556139-0237
Bolaget ska förvalta immateriella rättigheter avseende medicin- tekniska produkter, tillhandahålla administrativa tjänster inom det medicintekniska området samt idka därmed jämförlig verksamhet.
CellMatrix AB
Org.nr: 556563-0026
Bolaget skall främja forskning och utveckling av medicinteknik och kirurgi, att kommersialisera de utvecklade produkterna samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Circius AB
Org.nr: 556289-4096
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter, samt utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel och ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.