Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lager i Västra frölunda

BoTo Förvaltning AB
Org.nr: 556979-1907
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt hyra ut lager- och uppställningsplatser jämte därmed förenlig verksamhet.
Salomonsson Grafiska AB
Org.nr: 556706-3036
Bolaget skall producera trycksaker samt bedriva verksamhet inom lager och distribution samt därmed förenlig verksamhet.
Swemarin HB
Org.nr: 969751-5600
Bolagets verksamhet skall vara uthyrning av lokaler för kontor, lager, förvaring av båtmotorer'båtar inne och ute.
Tingstad Förvaltning AB
Org.nr: 556993-9241
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter samt uthyrning av lager- och uppställningsplatser jämte därmed förenlig verksamhet.