Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lager i Västerås

BJ Logistics AB
Org.nr: 556677-2546
Bolaget ska bedriva transporter, lager- och containerhantering och logistiktjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Cupori AB
Org.nr: 556379-9534
Bolagets verksamhet är att lager hålla, sälja och marknadsföra rör i koppar och kopparlegeringar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Interfrakt Container Overseas Services ICOS AB
Org.nr: 556219-0099
Bolaget skall utföra internationella transporter, lager och terminalhantering av gods, förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
J Wingård AB
Org.nr: 556711-4755
Bolaget ska bedriva försäljning av lager- och materialhanteringsutrustning.
PSS Bemanning AB
Org.nr: 556954-5840
Föremålet för bolagets verksamhet är bemanningsföretag, bygg- och mekaniker, lager och logistik, kultur och nöjen, restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.