Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lager i Haninge

MP Svenska AB
Org.nr: 556211-6847
Bolagets verksamhet är skeppshandel, handel med livsmedel och andra varor inom skeppshandel på den svenska marknaden, spedition, lager- och terminalhantering samt distribution och därmed förenlig verksamhet.
RENT TOLERANS AB
Org.nr: 559006-2658
Aktiebolaget ska bedriva bemanning, städ, flytt, transporter, rivning och renovering av byggnader och företagsservice inom lager och industri samt därmed förenlig verksamhet.