Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lager i Falun

BKM Entreprenad AB
Org.nr: 556660-3287
Bolaget ska bedriva försäljning och uthyrning av lager- och evenemangshallar, försäljning av PVC-produkter, försäljning och uthyrning av last- och entreprenadmaskiner, import och handel med personbilar, båtar samt motorc ...
Halltec i Sverige AB
Org.nr: 556643-5466
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av lager- och evenemangshallar, försäljning av PVC-produkter, försäljning och uthyrning av last- och entreprenadmaskiner, import och handel med personbilar, båtar samt moto ...
Kopparborgen Förvaltnings AB
Org.nr: 556091-3237
Bolaget skall driva byggnadsrörelse samt äga och förvalta fast egendom ävensom finansiering och leasing av sådan egendom, driva handel med och förvalta värdepapper, konst, antikviteter och patenträttigheter inklusive fin ...
Lagercity AB
Org.nr: 556914-0535
Bolaget skall uppföra och driva lager och förvaringsfaciliteter och investera i sådana faciliteter samt idka därmed förenlig verksamhet.