Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lager i Bandhagen

Aktiv Lager 1011 KB
Org.nr: 969770-8726
Bolaget ska äga och förvalta fast såväl som lös egendom och ägna sig åt därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Lager 1023 AB
Org.nr: 556988-9354
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.