Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Visby

Familjelotsen AB
Org.nr: 556899-9238
Bolaget ska bedriva, behandlingshem för hela familjen där det finns funktionsnedsättningar och eller sociala beteendesvårigheter. Bedriva läger- och rekreationsverksamhet för ungdomar och anhöriga inom sektor för funktio ...
HVB Huvudgården AB
Org.nr: 556969-2444
Bolaget är en verksamhet som bedriver vård eller behandling i förening med ett boende. Bolaget kan rikta sig mot barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av problem (exempelvis missbruk eller beteendeproblem). ...