Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Tvärred

Majblommegården HB
Org.nr: 969709-3517
Bolaget skall idka uthyrningsverksamhet till enskilda eller grupper och arrangera upplevelser samt läger, kurser och konferenser jämte därmed förenlig verksamhet.