Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Tullinge

Kollorama EF
Org.nr: 769617-3249
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva social verksamhet i form av helg- kollo, sommarkollo, läger- och annan social verksamhet för barn och ungdomar.