Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Tranås

HBet ÅhHå Kulturproduktion
Org.nr: 969741-3764
Verksamheten kan delas in i tre delar: Kulturläger, Forumspel & interaktiv teater samt musikproduktion och pedagogik. Kulturlägren är våra gemensamma projekt där vi håller i kurser för ungdomar i ämnena sång, teater och ...