Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Svensbyn

Lidgården AB
Org.nr: 556458-6880
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, trädgårdsskötsel, skogstransporter, skogsförädlingsverksamhet och skogsavverkningsuppdrag (entreprenad), uthyrning och reparationer av fordon och maskiner inom skogs- och lantbr ...