Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Björksele

STIFTELSEN KRISTINEBERGS BIBELSKOLA
Org.nr: 895400-838200001
Främja Guds ords undervisning genom att undervisa enskilda, att anordna läger, bibelskola och seminarier.