Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Åstorp

GEEKCAMP EF
Org.nr: 769627-9343
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom anordna läger och träffar för webbintresserade.