Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läderprodukter i Kista

BM Pool AB
Org.nr: 556776-7503
Bolaget skall utföra konsulttjänster, utbildning och utveckling inom IT & telekommunikation. Bolaget ska även arbeta inom medicinsk teknik: tillverka och utveckla kommunikationsutrustning, medicinteknisk utrustning, heme ...
FintY AB
Org.nr: 556870-9959
Bolaget ska bedriva handel av elektriska produkter, främst avseende hushållselektronik, kontorsutrustning, resebyrå, bokföring och redovisningskonsult, transport och hemflyttning, städning, kläder, jade och juvelerararti ...