Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läderprodukter i Borås

WiskaniaSko AB
Org.nr: 556041-7809
Bolaget skall bedriva tillverkning, inköp och försäljning av skor och andra läderprodukter, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.