Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Laddstolpar i Västra frölunda

TurningPoint CleanTech AB
Org.nr: 556786-3153
Bolaget ska bedriva försäljning av konsult-tjänster inom miljöteknik (clean tech) samt distribution och försäljning av laddstolpar till el-fordon.