Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lackskydd i Nyköping

Cartec i Nyköping AB
Org.nr: 556971-3869
Aktiebolaget ska bedriva rostskyddsbehandlingar, lackskydd, däckmontering och förvaring samt övrig bilvård. Bolaget skall även idka försäljning av produkter inom ovanstående områden.
DWG Enviro-Technology Sweden AB
Org.nr: 556626-8511
Bolaget skall bedriva handel med produkter avseende rengöring, polering samt lackskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.