Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kuvertering i Stockholm

DMM-Direkt Marketing Media AB
Org.nr: 556742-5227
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utföra direktreklam och direktmarknadsföring av databaser, bilagor i tidningar, adressförmedling, adressbyten, registrering av kupongsvar, trycksaksproduktion, lagerhållning ...
PostNordbolagen AB
Org.nr: 556158-7006
Föremålet för bolagets verksamhet är att a) teckna, överlåta och förvärva optioner och andra värdepapper utställda av bolag i PostNord-koncernen, b) att tillhandahålla kommunikationstjänster, c) bedriva tryckeri, d) till ...
Produktionshuset DMM AB
Org.nr: 556985-8979
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utföra direktreklam och direktmarknadsföring av databaser, bilagor i tidningar, adressförmedling, adressbyten, registrering av kupongsvar, trycksaksproduktion, lagerhållning ...