Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kurser i Klintehamn

Carwia ZloggZ HB
Org.nr: 969765-4854
Företaget Carwia ZloggZ Handelsbolag ska bedriva online verksamhet med utveckling och försäljning av egna tjänster inom områden som E-Böcker, E-Kurser, E-föreläsningar. Utveckling av egna föreläsningar för publik och sa ...
Pensionat Warfsholm AB
Org.nr: 556806-8539
Bolagets verksamhet ska vara hotell-, restaurang-, pensionats-, camping- och vandrarhemsrörelse inkluderande evenemang, kurser, konferenser samt detaljhandel med böcker, trycksaker och liknande.