Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kullager i Uppsala

DIONE KULLAGER AB
Org.nr: 556442-2029
Bolaget skall bedriva handel med rullningslager och där tillhörande maskinförnödenheter, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.