Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kullager i Upplands väsby

Koyo Kullager Scandinavia AB
Org.nr: 556057-6612
Bolaget skall bedriva export, import, grossist- och detaljförsäljning av maskiner, maskindetaljer och industriförnödenheter.