Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kullager i Stockholm

Rotera Kullager i Västberga AB
Org.nr: 556777-2826
Bolaget skall bedriva handel med rullningslager och där tillhörande maskinfönödenheter, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdeddpapper för egen räkning samt idka därmed förenlig verksamhet.