Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kullager i Malmö

AGERA INDUSTRITILLBEHÖR AB
Org.nr: 556417-1501
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med transmissionsprodukter inom industrin samt äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
RC Transmissioner AB
Org.nr: 556716-9056
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fastigheter samt bedriva handel med kullager, transmissioner, transportband och därmed förenlig verksamhet.