Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kullager i Kristianstad

Kristianstads Elektrotekniska AB
Org.nr: 556585-3446
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena service, reparationer och försäljning av pumpar, elmotorer, transmissioner, kullager och därtill hörande produkter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.