Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kraniosakral terapi i Hjälteby

IKST - kraniosakral terapi KB
Org.nr: 969650-5644
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området organisations- och affärsutveckling, producera besök och resor i samband därmed och därmed förenlig verksamhet. Utbildning i kraniosakral terapi och behandling.