Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kranbil i Varberg

Simmens kran & transport AB
Org.nr: 556971-0956
Bolaget ska bedriva transportverksamhet med kranbil och därmed förenlig verksamhet.