Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kranbil i Svalöv

Svalövs kranbil AB
Org.nr: 556387-3354
Föremålet för bolagets verksamhet är godstransporter med kranbil, upphandla person- och budtransporter samt idka beställnings- central för förmedling av transportuppdrag och därmed förenlig verksamhet.