Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kött i Lärbro

Hall Västerbys 2:1 HB
Org.nr: 969739-6902
Lantbruk. Skötsel och produktion av kött spannmål och skog.
Källstäde kött och delikatesser AB
Org.nr: 556896-1147
Bolaget skall bedriva djuruppfödning, småskalig slakteri- och charkverksamhet, inköp och försäljning av slakteriprodukter och livsmedel. Investera i värdepapper och fastigheter, utyrning av fastigheter samt annan därmed ...
Norrbys Mjölk & Kött AB
Org.nr: 556510-4402
Bolaget skall idka lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.