Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kött i Johanneshov

AB Bergfalk Holding
Org.nr: 556736-7981
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med och produktion av fågel, vilt, kött, fisk och skaldjur, uthyrning av fastighet, äga lös och fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt annan därmed förenlig ...
EKO Fågel fisk och mittemellan AB
Org.nr: 556566-6137
Bolaget skall bedriva försäljning, import och export av fisk, skaldjur, fågel och kött, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Engvall & Aug Falk Nya Charkuteri AB
Org.nr: 556056-6019
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av charkuterivaror samt styckning och försäljning av kött och fläsk.
Farmen Köttservice AB
Org.nr: 556668-2307
Bolaget ska driva livsmedelshandel samt därmed förenlig verksamhet.
Globen Kött Express AB
Org.nr: 559005-5553
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva partihandel med livsmedel, restauranggrossist samt därmed förenlig verksamhet.
K. Lagerström Företagen AB
Org.nr: 556068-3749
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av kött, fläsk och charkuterivaror samt idka därmed förenlig verksamhet.
KA Kött Försäljnings AB
Org.nr: 556618-3843
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva inköp, styckning och försäljning av kött, äga och förvalta fast och lös egendom samt leasing av datautrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
KA KÖTT PRODUKTION AB
Org.nr: 556936-3905
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva inköp, styckning av kött samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kungsholmens Kött AB
Org.nr: 556754-6006
Bolaget ska bedriva handel med köttvaror mot restauranger jämte därmed förenlig verksamhet.
MK Globen Kött AB
Org.nr: 556739-3284
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva partihandel med livsmedel, restauranggrossist samt därmed förenlig verksamhet.
MT SVEA SCAND AB
Org.nr: 556796-6675
Bolaget ska bedriva grossistförsäljning av kött och grönsaksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Olle Nyberg Chark AB
Org.nr: 556058-9052
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av kött- och charkuterivaror.
Petersson Kött AB
Org.nr: 556646-3054
Bolagets verksamhet är att bedriva styckningsrörelse, livsmedelshandel, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Rockans seafood AB
Org.nr: 556869-5539
Bolaget ska bedriva handel, import och export med fisk, skaldjur, blötdjur, kött, vilt, svamp och grönsaker samt därmed förenlig verksamhet.
Shamaa Seafood Sweden AB
Org.nr: 559018-1136
Bolaget ska bedriva handel, import och export med fisk, skaldjur, blötdjur, kött, vilt, svamp och grönsaker samt därmed förenlig verksamhet.
Specialchark Stockholm AB
Org.nr: 556360-3140
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och tillverkning av kött- och charkuterivaror jämte därmed förenlig verksamhet.
Sven P. Matkompaniet AB
Org.nr: 556144-0438
Bolaget skall utföra styckning av samt driva handel med kött och idka därmed förenlig verksamhet.
Svenska Hamburgare AB
Org.nr: 556608-2292
Bolaget skall utföra styckning av samt driva handel med kött och idka därmed förenlig verksamhet.
Swedfish HB
Org.nr: 969758-4135
Bedriva försäljning av fisk och skaldjur samt andra delikatesser som kött, oljor, ostar, vinäger, såser samt marinader till privatpersoner och företag. Försäljningen sker via dörrförsäljning och via telefonförsäljning.
Årsta Kött AB
Org.nr: 556206-5960
Bolaget skall driva styckningsrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.