Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kostym i Karlstad

Kostym designindustries AB
Org.nr: 556512-2040
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom grafisk design och förpackningsdesign, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.