Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Korttidshem i Uppsala

Aktiebolaget Dungens Korttidshem
Org.nr: 556528-9948
Bolaget skall bedriva dagverksamhet och korttidsvistelse för barn och ungdom med särskilda behov ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Center för vård och omsorg i Uppsala AB
Org.nr: 556638-0217
Föremålet för bolagets verksamhet är: - all form av verksamhet under socialtjänstlagen och LSS (lagen om särskild stöd och service) för barn, ungdomar och vuxna. I det ingår bl.a boende, projektarbete, daglig verksamhet ...
Labanskolan Frisärskola AB
Org.nr: 556570-1082
Bolaget skall bedriva särskola med inriktning på kultur, pedagogiskt drama och teater ävensom idka därmed förenlig verksamhet.