Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Korttidshem i Täby

Habiliteket AB
Org.nr: 556484-2416
Bolaget skall bedriva behandlingsförskola, korttidshem för barn med funktionshinder och skolverksamhet och fritidshem inom både grundskole- och särskoleområdet samt därmed förenlig verksamhet.