Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Korttidshem i Sundbyberg

Alminia AB
Org.nr: 556690-6706
Föremålet för bolagets verksamhet är: att bedriva tillhandahållande av assistans, stöd till handikappades dagliga verksamhet och korttidshem, att förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, att köpa, sälja ...