Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Korttidshem i Stockholm

Ahlam Holding AB
Org.nr: 556822-0098
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS eller LASS. Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhanda ...
Bambi EF
Org.nr: 716421-5357
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva korttidshem, Daglig verksamhet och assistansadministration för personer med flerfunktionsnedsättning samt därmed förenlig verksamhe ...
Cedervillan AB
Org.nr: 556790-5244
Bolaget ska bedriva verksamhet under socialtjänstlagen och LSS (lagen om särskild stöd och service) för barn, ungdomar och vuxna. I det ingår bl.a boende, projektarbete, korttidshem, föreläsningar, handledning, utbildnin ...
KomBo Boendeträning AB
Org.nr: 556546-3642
- Korttidshem för rörelsehindrade yngre. - Bemanningstjänst inom vård och omsorg. - Bedrivande av fritidshem för barn och ungdomar med särskilt vårdbehov.- Personlig assistans
Nevisgården AB
Org.nr: 556771-6757
Daglig verksamhet och sysselsättning för unga och vuxna. Korttidshem för deltagarna. Transport till och från verksamheten. Mattjänster till deltagarna. Uthyrning av hästboxar. Fastighetsförvaltning. Kursverksamhet och fr ...
Solhagagruppen Tamburinen AB
Org.nr: 556488-6488
Bolaget skall bedriva barnomsorg för barn med behov av särskilt stöd, boende och korttidshem för barn med utvecklingsstörning och flerhandikapp samt grundskola, grundsärskola och träningsskola även som idka annan därmed ...