Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Korttidshem i Sala

E.K.A. Assistans & Utbildning AB
Org.nr: 556826-6679
Bolaget ska bedriva tillhandahållande av assistans, stöd till handikappades dagliga verksamhet, korttidshem ochg koloniverksamhet jämte utbildning, kring personlig assistans och därmed förenlig verksamhet.