Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kortfilm i Hässleholm

Glowbox Film AB
Org.nr: 556956-4775
Företaget ska bedriva produktion av långfilm, kortfilm och dokumentärfilm.