Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kortfilm i Djursholm

Drama Svecia AB
Org.nr: 556723-7671
Bolaget ska bedriva filmproduktion av drama, såsom kortfilm, långfilm TVdrama samt unerhållning och events. Bolaget skall även äga och förvalta filmrättigheter och optioner samt idka därmed förenlig verksamhet.